trimise de vizitatori

Poate clipeaua fierbinte te fac să pierzi în greutate

având brațele să vă facă să pierdeți în greutate

Antologie PPPrrriiivvveeeşşşttteee vvviiisssââânnnddd, iiiuuubbbiiitttooo Editgraph S. Filantropiei nr. Oameni ai condeiului, oameni care poartă pe umeri bolta înstelată, adâncimea fără de abis a visului, murmurul nestingherit al pădurilor Cu fruntea o străbatere de aripi largi deschise spre orizontul creaţiei În glasul fiecărui poem sau compoziţie literară în proză, cititorule vei descoperii dăruirea acestor creatori de frumos.

Contopirea cu universul fiinţial, înapoierea darului primit drept hrană spirituală la naşterea fiecăruia, sub semnul creaţiei, o înapoiere ca pe-o datorie în faţa timpului neiertător.

Biblioteca antologie 4 Ordinea apariţiei, în paginile prezentei antologii nu a fost prestabilită după anumite criterii.

DRAGOSTE FIERBINTE SANDRA BROWN

Aş putea spune că este aleatorie, iar contribuţia autorilor este de-a dreptul lăudabilă. Un pastel al iubirilor sub ninsoarea florilor de tei, un mesaj poetic-remember Prea multe ploi şi-am obosit, iubito! Îndemnul la reverie, către sublim până la divinizare Creată în univers metaforic, dorinţa de-a vieţuii devine lumina vie, sevă spirituală. Autoarea impune un transfer de imagini sugestive prin intermediul stilizării.

SLABIRE SI MASA MUSCULARA IN ACELASI TIMP?

Printr-o exprimare sinceră şi melos poetic dovedeşte îndemânarea de-a mânui condeiul În universul său poetic autoarea conturează o stare de vremelnicie prin scrierea iubirii Noi scriem veşnicia prin iubire. Descoperă mugurul din care a păstrat onestitatea Ajunsă în pragul toamnelor, mai poate primi şi dărui iubirea, fior primăvăratec arzător.

voichita dragovici - jurnalul-unei-iubiri-interzise.pdf

Plină de vise şi speranţe păşeşte printre metafore, nu ezită să ofere tot ce poate oferii din crezul său poetic. Contribuţia sa lirică desprinsă dintr-un tezaur nativ, este oferită cu generozitate cititorului. Alege cu multă migală un dar vieţii. Oferă zâmbete şi puritate într-o exprimare estetică şi optimistă.

pierderea în greutate obstrucție intestinală

Creat, parcă din petale de nufăr realizează un tablou dedicat vieţii. Şi-ngenunchiez în faţa ta şi unui nufăr alb. Fire pătrunzătoare Are un ideal şi cu siguranţă, mai are multe de spus prin lirica sa. Cu sfială îndrăzneşte o rugăminte, ca cea de pe urmă Ca un început făr' de început, cu nostalgia tăcerilor şi a trecerii care s-a revărsat peste flori, dând fior creaţiei, îşi poartă melancolică paşii spre poate clipeaua fierbinte te fac să pierzi în greutate liric Prinsă între două componente fiinţiale tristeţe şi linişte Teama de singurătate, pierderea erosului duce la apariţia ludicului O romantică incurabilă- alege decorul floral al locurilor mirifice, în crezul său poetic.

Întreaga creaţie a autoarei are o dominantă cromatică, în care s-a metamorfozat lumea poemului încă nescris. A ales, să dea curs invitaţiei cu naturaleţea caracteristică prin intermediul pamfletului şi a fabulei.

🥇 + Citate Celebre - Citate motivationale despre viata, iubire, fericire, prietenie

Mânuieşte cu multă dibăcie condeiul şi nu-i scapă nimic ochiului său ager. Grai românesc 7 Priveşte visând, iubito Răspunde prezent cu acest gen de literatură umoristică care trebuie luat în considerare ca atare.

Printre fabule şi învăţăminte devoalează multe realităţi Despre creaţia Aurorei sunt multe de scris şi de analizat, dar mai bine, vezi, tu, cititorule ce se ascunde după cortină! Plasarea universului său fiinţial în nopţi înlunate, sau petrecut printre coşmarul unor interogaţii dau sens crezului său poetic Cuvintele-i ies din abstract în aşteptarea, ca pe un miracol Într-o lume iluzorie face conexiunea dintre metafora textuală şi metafora din vis.

tommy lasorda pierdere în greutate

Femeia aceea cu suflet de metaforă De fapt autorul, creator de frumos, exprimat prin cuvânt şi prin culoarea sub penel, este un cântăreţ neobosit al iubirilor.

Devotată cu toată fiinţa unei iubiri ce-şi-o doreşte statornică conturează un cadru poetic unde vieţuirea-i dor şi fericiri Se contopeşte cu natura, autoarea este o senzitivă şi din dorinţa sinceră de-a se exterioriza îşi alege seara, momentul cel mai prielnic pentru comuniunea cu universul teluric şi cel cosmic. Împărţindu-ţi sufletul cu anotimpurile, realizează tablouri idilce ce ilustrează trăirile sale.

Exprimă cu optimism o stare de bine, deşi trăirea o divide între trecut şi viitor, prezentul fiindu-i punctul terminus. Univesul său poetic este cetatea unde se mai aud ecoul paşilor unor umbre, ce vin din trecut Presărate din belşug cu metafore şi imagini graţioase poemele sale reuşesc să facă transferul între trăiri apuse şi cele ce vor veni. Descrie probele de ardere a grăsimilor limbaj poetic lumea reală, ca pe o încurajare: Să nu ne fie teamă culori să fim.

(PDF) voichita dragovici - trancenet.ro | Popa Anda - trancenet.ro

Tentaţia cuvintelor adunate în vers liber aduce în acelaşi timp şi o relaxare a formelor de întrebuinţare a expresiilor poetice.

Fidelă cuvântului şi nu gestului contribuie la netezirea drumului spre arta poetică.

Şi iată un om, anume Zacheu; şi a­cesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să-L vadă pe Iisus cine este şi nu putea de norod că era mic de stat.

Zidită într-un monolog, chezăşie a creaţiei, autoarea face jocul destinului. Memorabil în lirica sa este prezenţa dorului de înalt, de ideal. Viziunea plastică -pusă în valoare prin juxtapunerea ideilor are rol nuanţator.

Senzitivă, imprimă versului clasic o nuanţă de muzicalitate. Purtată de sentimente, trece hotarele fiinţei, coborînd până la geneză şi dintr-o profundă regăsire finţială, se reîtrupează în chip poetic. Mesajul său liric se desprinde din tăceri şi gânduri, în liberă plutire către adevărata poezie.

Celebrează sat isabgol pentru pierderea în greutate vers, alte aşteptări care aparţin unei naturi deloc statice, filtrate prin sufletul său plin de aurore.

Creaţia sa este inconfundabilă datorită efectelor vibrante şi a limbajului poetic folosit cu talent şi pricepere Totuşi diversitatea elementelor de referinţă se remarcă prin fineţea lingvistică abordată. Ca o detaşare de prezent se lasă purtat de -o ostoială, poate clipeaua fierbinte te fac să pierzi în greutate Autorul conturează idei plauzibile între orizontul său şi Divinitate.

Imensitatea clipei se pierde în sfera conştinţei printre întrebări retorice şi răspunsuri predestinate.

(PDF) DRAGOSTE FIERBINTE SANDRA BROWN | Andreea Roxana Iordache - trancenet.ro

Parcurgând poezia lui Stelian Stancu, am sentimentul acelei căutări Are un arsenal scriitoricesc bine dotat şi o doză inepuizabilă de inspiraţie. Eul său poetic este purtătorul mesajului continuităţii lucurilor firii. Ideea poetică este ca un fir roşu translucid, subţire, lăsat liber, să pătrundă în toate celulele care se vor metamorfoza în har şi devotament sciitoricesc. Prin definiţii lirice figurează trăiri şi clipe ale existenţei între chemare şi renunţare. Tema iubirilor este etalată voalat O incursiune modernă în psihologia cotidianului luat drept, ca pe o nouă perspectivă Inzestrată cu talent aşterne cu multă pricepere şi preocupare plastică, în compoziţii lirice mărturii ale unui tumult poetic efervescent.

Exaltrea, ca stare de justificare a celor exprimate de autoare face ca universul său poetic să vibreze. În încercarea sa de-a oferii iubirii mai mult decât Când fiinţa poetică cunoaşte fluctuaţii, intervine o stare de obiectivitate, ca o avertizare a tristeţii Dialogul indirect este prezentat, ca o expresie a voinţei creatoare, dorinţă de-a lăsa o lumină dincolo de marea trecere.

Resemnată caută un răspuns imaginar — într-un freamăt de dor În fantezii autumnale autoarea îşi aşterne sufletul plin de iluzii Dorinţa pură de-a redeveni copil — nu este una de temporalitate Fetiţă care privea în visare, urma vapoarelor este fetiţa care mai târziu avea să te iubească Fină şi neobosită observatoare a trăirilor din sfera cotidiană, ancorată în realitate